Правоохранители изъяли 40 тест-систем на определение антител к COVID-19