Проведен мониторинг РУП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.»